Book dit ophold pr. telefon eller på vores egen hjemmeside og få fri minibar under dit ophold.
  

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, og ikke kan løse klagen i samarbejde med os, kan du indgive en klage til:

 

Ankenævnet for Hotel, Restauration og Turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg.
Du kan klage online her www.hrt-ankenaevn.dk/da-DK/Klagebehandling
 
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr