Vores historie

Vores historie

Hotel Europa blev opført i 1926 af Wilhelm Holm og hans kone Dorthe. Hotellet fik navnet “Grand Hotel”. De gæster, som besøgte hotellet, kom fra de “bedre kredse”.

 

Den 4. september 1944 blev hotellet, sammen med en række andre hoteller, beslaglagt af værnemagten.

Da bygningerne var blevet rømmet i maj 1945, forestod der et større oprydningsarbejde. Samtidig hermed overtog en ny ejer hotellet.

 

Direktør for “Cimbria A/S”, konsul Kresten Hansen ledede, som mangeårig formand for hotellets aktieselskab, forhandlingerne med den nye køber, Marie Schmidt.

I løbet af ganske kort tid blev “Grand Hotel” til et sted, hvor der summede af aktivitet og atmosfære. Det var således her, at hotellets storhedstid rigtigt tog sin begyndelse.

 

Sønnen Johan og hans kone Britta overtog hotellet, da Marie Schmidt i 1956 afgik ved døden. Siden har hotellet gennemgået en del forandringer.

 

  • i 1959 lod de indrette et antal værelser i mansardetagen og i en overbygning over den tidligere logesal
  • i 1961 indrettede de en krostue, hvortil der var adgang fra foyéen og restauranten
  • i 1962/63 blev der opført en tilbygning på 130 m2 i 4 etager nord for hotellet
  • i 1966 blev kælderrestauranten “De 3 Makreller” etableret
  • “De 3 Makreller” blev kort tid efter fuldt op af “Restaurant Havbunden”
  • i 1972 blev restauranten fornyet med en grill, som blev placeret ind mod buffeten
  • i 1975 fulgte etableringen af en ny indgangsdør fra hotellets vestside

 

Da ægteparret i 1976 valgte at afslutte deres hotelkarriere, solgte de hotellet videre til et nystiftet aktieselskab, som var dannet af 3 af hotellets daværende afdelingsledere; overtjener Georg Thaysen, receptionschef Christian Jessen og køkkenchef Karl Olsson.

Under den ledelsesform blev hotellet drevet indtil 1982, hvor hotellet blev afhændet til “Cevo Invest”, som bortforpagtede hotellet til Georg Thaysen og Christian Jessen.

Medio december 1987 sluttede et kapitel i hotellets historie, idet dørene blev lukket for en 2-årig periode.

 

Da hotellet efter denne nedlukningsperiode genåbnede, havde “Cevo Invest” anbragt et sted mellem 22 og 25 mill.kr. i foretagendet. De nye forpagtere var Niels Ole, Søren Christian og Vagn Aage Haagesen.

Hotellet fremstod nu som splinternyt, hvor det mest imponerende, der imødekom gæsterne, var en stor indendørs swimmingpool placeret i foyéen. 

I begyndelsen af marts 1990 måtte driftsselskabet “Hotel Europa Aabenraa A/S” indstille sin aktivitet pga. en opsamlet gæld på 1,6 mill.kr.

 

Hotellets drift blev nu overtaget af “Cevo Administration”, som ansatte de tidligere forpagtere til at lede hotellet fremover. 

Driftsselskabet standsede deres betaling pr. 09.11.1990, og forpagtningskontrakten blev ophævet den 5. marts 1990.

Den 17. november 1990 overtog “Magasin Ejendomme A/S” hotellet med Bernhard Morillon som direktør.

 

 

 

Hotellet fik den 1. januar 1995 igen nye ejere, nemlig Helle Taulbjerg og Simon Martin. Umiddelbart kort efter blev ‘Krostuen’ forvandlet til Fox and Hounds nede i kælderen. Fox and Hounds er en del af familievirksomheden i også Herning og Holstebro som Simon Martin skabte, sammen med familien Taubljerg

 

Hotellet er løbende blevet renoveret. Den store pool er ikke længere på hotellet og alle rum og værelser er opdateret til de nyere tids krav. Europastuen hvor den tidligere svømmepool lå, er forandret til et moderne konference lokale.

 

 

Der er tilbygget en stor overdækket terrasse som bruges om sommeren til restaurant.

Alle ændringer på hotellet er gjort nænsomt og med respekt til hotellets historie. Det bevidner den store hall med de store loft udsmykninger.

 

 

I dag drives Hotel Europa fortsat af Helle Taulbjerg.
I 2020 fik hotellet 2 nye medejere i form af Alex Taulbjerg og Lasse Rosenberg

Alle 3 er stadig med i driften og har sin daglige gang på hotellet.

 

Udover Hotel Europa driver de også Fox and Hounds I Sønderborg som åbnede i Oktober 2015.

 

Se et portræt af vores direktør Helle her

Forkæl dig selv og book et ophold